Kategorie - nové zboží
ANTIK, VINTAGE, BAZAR
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Nejnovější produkty

Kašmír v metráži zelený 2

Naše cena: 345.00 Kč

Kašmírový šátek malý KSS1

Naše cena: 350.00 Kč

Starodávný kašmírový šátek VS4

Naše cena: 750.00 Kč

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím přijetí a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Zákazník bere na vědomí, že zrušení objednávky po výše uvedeném termínu není možné.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.


V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Zákazník je povinen v případě, že si dobírku s objednaným zbožím v dané lhůtě nevyzvedne, uhradit dodavateli veškeré prokazatelné náklady, spojené s jejím odesláním na adresu, uvedenou zákazníkem v objednávce. Zákazníkovi bude v takovém případě zaslána faktura k úhradě výše uvedených nákladů.

V případě, že zákazník ve lhůtě splatnosti neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci k dalšímu vymáhání.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou:

- dobírkou - 125,- Kč (hotovostní platba při převzetí zboží) -

- platbou bezhotovostní - 95,- Kč

(převodem na účet : 2101149524/2010, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce).

Objednávky Slovensko:

pouze platba předem na účet

- bezhotovostní platba - 250,- (převodem na účet)

Poštovné na Slovensko Vám může být dodatečně upraveno...v závislosti na množství objednaného zboží.

O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem předem.

Poštovné "zdarma" bohužel neplatí u objednávek ze zahraničí včetně Slovenska...free postage does not apply to foreign orders. Thank you.

7) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta je do 5-ti pracovních dnů balíkem České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

V případě obšívání šátků na Vaše přání se mění dodací lhůta v závislosti na množství objednaných šátků...tedy cca do 14 - 20 dnů.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Ze zákona máte právo do 14dnů vrátit nevyhovující zboží, které však musí být nepoužité (nenošené, neprané,...).

O této skutečnosti nás, prosím, informujte předem e-mailem či telefonicky.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 0020869, www.coi.cz.

10) Ochrana osobních údajů:
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovaní osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby . Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.
Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon)
Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR.

Nejsme plátci DPH!

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů