Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Náhodné produkty

Kašmírová šála

Naše cena: 650.00 Kč

Naše cena:

Vintage velký kašmírový šátek

Naše cena: 1500.00 Kč

Vintage krojová brokátová šatka

Naše cena: 1990.00 Kč

Odstoupení od sml.

Vzorový formulář

Vážení zákazníci,

předkládáme vám vzorový formulář pro případ, že zakoupené zboží chcete vrátit zpět.

Pokud byste měli při vyplňování formuláře nějaké nejasnosti tak nás, prosím, telefonicky kontaktujte na tel. 774502770

Jinak postačí, když nám zavoláte a oznámíte nám vaše jméno a že chcete zboží vrátit :)

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy – www.veselakocka.cz (Pavel Hlavica, Švabinského 1142, 69701 Kyjov, ČR)

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

Adresát:

Pavel Hlavica, Švabinského 1142, 69701 Kyjov, ČRČeská republika

IČ: 18176097

veselakocka@post.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu https://veselakocka.cz/ s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………….

Toto (zboží) jsem převzal/a dne …………………………………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................

S pozdravem

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

..............................................

V…………..dne…………….


Přílohy:

Kopie kupního dokladu

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.